Skład Zarządu Zbąszńskiego Klubu Żeglarskiego

L.p. Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
1. Komandor Bogdan
GOŁEK
kom. 692 961 424
mail. skipperb@o2.pl
2. Wicekomandor Mirosław
STRÓŻYK
kom. 795 500 445
mail. mist-mast@wp.pl
3. Wicekomandor Paweł
SZULC
kom. 507 175 466
mail. szulcpawelpl@wp.pl
4. Sekretarz Edyta
STANICKA
kom. 510 232 854
mail. edyta6@op.pl
5. Skarbnik Wojciech
ŁUKASZYK
kom. 606 529 687
mail. wamicus@vp.pl
6. Członek zarządu Andrzej
BOK
kom. 608 822 014
mail. andrzej-822@wp.pl
7. Członek zarządu Tomasz
WITTKE
kom. 607 172 218
mail. eszub@wp.pl
8. Członek zarządu Tadeusz PIOTROWSKI kom. 605 634 643               mail. obrusy@natim.pl