Sprawozdania z działalności

2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

 

2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2017

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2016

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2015

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2014

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2013

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2012

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2011

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2010

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2009

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2008

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2007

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2006

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2005

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

2004

Sprawozdanie merytoryczne

2003

Sprawozdanie merytoryczne

2002

Sprawozdanie merytoryczne

2001

Informacja o działalności