Rys historyczny żeglarstwa na terenie Zbąszynia

 

Matka natura obdarzyła Zbąszyń i okolice z przepiękne dary, takie jak: jeziora, rzekę, lasy i łąki. Stwarza to warunki do wspaniałego wypoczynku nawet dla bardzo wybrednych.

Lokalizacja miasta między jeziorem (nazywanym zarówno „Zbąszyńskim”, jak i „Błędno”), a rzeką Obrą zawsze rozbudzały wśród mieszkańców samoistne zainteresowania sprawami wodnymi.

Pierwszą organizacją z Zbąszyniu skupiającą miłośników wody i wiatru był założony z dniu 07 czerwca 1930 r. Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej, który swoją działalność zainaugurował organizacją z dniu 23 czerwca 1930 r. tzw. „Wianków”.

Jednym z głównych celów działalności Ligi było propagowanie spraw morza oraz morskie wychowanie młodzieży. Zadanie to realizowano poprzez współpracę z działającymi równolegle drużynami harcerskimi: I Drużyną Harcerską im. kpt. Żwirki oraz II Drużyną Harcerską im. A. Mickiewicza. W celu przybliżenia spraw morza mieszkańcom Zbąszynia oraz wykazania jego znaczenia dla Polski organizowano corocznie obchody „Dni Morza”. Temu samemu celowi służyła zorganizowana z 1933 roku wyprawa trzech śmiałków kajakiem rzekami ze Zbąszynia do Gdyni, gdzie dotarli na obchody „Dni Morza”.

Członkowie Ligi czynnie brali udział z budowie pływalni na rzece Obrze oraz kąpieliska na jeziorze tzw. „Łazienek”, które rozbudowane istnieją do dzisiaj.

Zbąszyński Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej prowadził trzy sekcje: żeglarską, pływacką i wioślarską.

To oddział Ligi był ogniskiem życia kulturalnego i towarzyskiego ówczesnego Zbąszynia. Był organizatorem zawodów żeglarskich, pływackich, imprez związanych z tradycją regionu, wielu zabaw i pochodów, z których dochód przeznaczano na cele klubowe i ogólnospołeczne.
Tą wspaniałą, twórczą i społecznie użyteczną działalność przerwał wybuch II wojny światowej.

Po 6-ciu latach przerwy z dniu 21 stycznia 1946 roku wznowiono działalność organizacyjną z ramach Ligi Morskiej.

Od razu z 1946 roku, poza działalnością propagandową uświadamiającą społeczeństwu Zbąszynia rolę odzyskanego wybrzeża oraz potrzebę odbudowy kraju, a szczególnie portów i ich urządzeń, rozpoczęto starania o budowę przystani dla sprzętu wodnego oraz pomieszczeń dla Ligi z Dąbkach. Odnawiano, remontowano uszkodzony i zniszczony z czasie działań wojennych oraz budowano nowy sprzęt wodny. W krótkim czasie oddział Ligi dysponował już pontonami, kajakami i łodziami żaglowymi.

W 1948 roku zorganizowano wystawę wodno – żeglarską, na której pokazano modele statków, okrętów, jachtów i urządzeń portowych. Wyeksponowano szkice, ryciny i zdjęcia o tematyce morskiej.

Corocznie organizowano obchody „Dni Morza” połączone z pochodami i manifestacjami oraz tak zwane „Bale Morza”, z których dochód przeznaczano na rozwój bazy żeglarskiej i zaplecza Ligi.

W dalszym ciągu była to organizacja o dużym znaczeniu dla życia kulturalnego, sportowego i towarzyskiego miasta. Liczne imprezy, z których udział biorą również niezrzeszeni mieszkańcy Zbąszynia, a przede wszystkim harcerska młodzież, przyczyniają się do dużej popularności tej organizacji.

W 1956 roku następują zmiany organizacyjne, a właściwie to tylko formalne, bo Ci sami fanatycy wody i wiatru przestają działać z Oddziale Ligi Morskiej, a zaczynają z Klubie Morskim Ligi Przyjaciół Żołnierza.

W ramach Klubu Morskiego LPŻ powołano cztery sekcje: żeglarską, wioślarską, pływacką i propagandową, a z następnych latach jeszcze Sekcję Wieloboju Morskiego.

Powiększył się również stan posiadania Klubu o łódź klasy DZ, Syrenę i 3 łodzie klasy Słonka.

W 1956 roku zorganizowano po raz pierwszy regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Zbąszyńskiego”, które to rozgrywane są do dnia dzisiejszego.

W latach 1956 – 1962 Klub Morski Ligi Przyjaciół Żołnierza był organizatorem wielu rejsów turystyczno – szkoleniowych oraz jednodniowych wycieczek żeglarskich i kajakowych po pięknym szlaku jezior zbąszyńskich. Każdego roku organizował tradycyjne „Wianki” oraz defilady iluminowanych łodzi. W 1959 roku dwóch zbąszyńskich żeglarzy znów wybrało się do Trójmiasta, tym razem na żaglówce P-7 bis, również rzekami, ale inną trasą, dopłynęli do Gdańska.

W tych latach wybudowano drogę do Dąbek, doprowadzono prąd i wyremontowano, wtedy jeszcze drewniany hangar.

Od 1962 roku kontynuację działalności Klubu Morskiego Ligi Przyjaciół Żołnierza przejmuje Klub Wodny Ligi Obrony Kraju. Następuje profilowanie pracy z kierunku żeglarskim oraz rozpoczęcie intensywnych prac przy rozbudowie zaplecza Klubu.
W 1965 roku z ramach obchodów „Dni Morza” następuje wodowanie dwóch kolejnych jachtów klasy „Słonka”.

Wyrazem uznania oraz zaufania do organizacyjnej dojrzałości dla Klubu LOK było powierzenie przez Władze Żeglarskie z 1966 roku organizacji Mistrzostw Polski Juniorów z klasie OK.-Dinghy oraz seniorów z klasie Słonka.

W dekadzie lat 70 – tych ogromnym nakładem społecznej pracy członków Klubu zostały wybudowane dwa hangary, świetlica, pomieszczenia warsztatowe i socjalne oraz urządzenie do slipowania łodzi.

W uznaniu za aktywną pracę społeczną z rozbudowie przystani Klub otrzymał z latach 1970 – 1974 środki na zakup łodzi klasy Cadet, Ok.-Dinghy, Hornet i FD (Latający Holender) od władz Powiatowych z Nowym Tomyślu.

W następnych latach środki na uzupełnienie sprzętu regatowego pochodziły z Urzędu Miasta i Gminy z Zbąszyniu oraz Urzędu Wojewódzkiego z Zielonej Górze.

Po likwidacji przez władze Ligi Obrony Kraju Klubu Wodnego w Zbąszyniu majątek przejmuje Urząd Miasta i Gminy, a żeglarze 5 maja 1980 roku rejestrują stowarzyszenie o nazwie „Zbąszyński Klub Żeglarski”, który przejął jako spadkobierca chlubne tradycje i dorobek poprzednich lat zbąszyńskiego żeglarstwa.

Od tego też czasu następuje szybkie powiększanie się flotylli prywatnych jachtów kabinowych, przede wszystkim zbudowanych samodzielnie przez samych żeglarzy, na bazie wykonanej z klubie formie, jak również zakupionych łodzi stoczniowych. Przystań oprócz bazy szkoleniowej zaczyna pełnić również rolę portu.

Zwiększa się ilość i różnorodność organizowanych imprez. Oprócz tradycyjnych regat dla dzieci i młodzieży na typowym sprzęcie regatowym dochodzą regaty dla jachtów kabinowych, takie jak: Bieg Samotników (obsługa jednoosobowa na jachtach przystosowanych do obsługi wieloosobowej), regaty o „Srebrną Szeklę Zbąszynia”, do „Błękitnej Wstęgi Jeziora Błędno” (dla najszybszej żaglówki na jeziorze) dochodzi „Beczka” dla najszybszego jachtu kabinowego, rozgrywane były regaty australijskie czy dookoła jeziora.

Zbąszyński Klub Żeglarski był i jest organizatorem wielu regat od Mistrzostw Zbąszynia poprzez Mistrzostwa Powiatu, Mistrzostwa Okręgu, Mistrzostwa Makroregionu do Mistrzostw Polski, czy eliminacji do Pucharu Polski i Pucharu Europy włącznie z takich klasach jak Optymist, Cadet, OK.-Dinghy, FD (Latający Holender), Katamaran, Słonka oraz jachtów kabinowych, a nasi zawodnicy uzyskiwali i uzyskują bardzo dobre wyniki.

Wśród dorosłych członków klubu znaleźli się żądni przygód, którzy Odrą popłynęli do Szczecina, czy wywozili jachty, aby zwiedzać inne szlaki i jeziora.

W 2000 roku dla uczczenia 70 – lecia zbąszyńskiego żeglarstwa grupa 16 członków popłynęła na canoe do Gdańska, nawiązując do poprzednich rejsów.

W ciągu ostatnich lat zostały między innymi zbudowane trzy nowe pomosty, zwodowano nową łódź typu DZ, postawiono dźwig, wykonano wiele prac remontowych.

Członkowie klubu, na sprzęcie klubowym oraz ze swymi prywatnymi jachtami kabinowymi, włączyli się aktywnie z realizację programu „Żagle dla Wszystkich” skierowanego przede wszystkim do dzieci niepełnosprawnych oraz z biednych i zaniedbanych rodzin. Organizowane są dla nich rejsy po jeziorze oraz pikniki żeglarskie.

Organizowane są Rejsy Szlakiem Jezior Obrzańskich dla dzieci i młodzieży oraz Rejsy Jachtów Kabinowych Szlakiem Jezior Obrzańskich jako Regaty Rodzinne.

Jak każdy z nas, jak każda organizacja czy instytucja tak i zbąszyńskie żeglarstwo z ciągu tych lat miało swoje wzloty i upadki. Kłopoty, trudności, przeciwności losu zostały pokonane, a sukcesy i dobre wyniki osiągnięte dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu znanych z imienia i nazwiska, ale również wielu bezimiennych, którzy poświęcili mnóstwo czasu, pieniędzy i wysiłku. Dzięki nim, my dzisiaj, możemy szczycić się klubem z tradycjami, wygodną przystanią, wynikami sportowymi i wieloma innymi osiągnięciami.