Przygotowanie przystani do zimy

Prace przygotowujące przystań do zimy.

Szczegóły...