KONTO

Zbąszyński Klub Żeglarski
ul. Łąkowa 7, 64-360 Zbaszyń

Nadobrzański Bank Spółdzielczy O/Zbąszyń
83 9081 0006 0200 0202 2000 0001

Druk przelewu