Dane członków Komisji Dyscyplinarnej ZKŻ

L.p. Funkcja Imię i nazwisko Telefon
kontaktowy
1. Przewodniczący Lech
NOWAKOWSKI
kom. 602 599 733
2. Członek Zbyszek
KUCHARCZAK
kom. 666 827 216
3. Członek Mariusz
SKRZYPCZAK
kom. 605 271 357