Dane członków komisji dyscyplinarnej ZKŻ

L.p. Funkcja Imię i nazwisko Telefon
kontaktowy
1. Przewodniczący Lech
NOWAKOWSKI
kom. 602 599 733
mail. auto-lech@o2.pl
2. Członek Józef
KOPCZYŃSKI
kom. 503 554 852
3. Członek Marek
FEMLAK
kom. 604 698 441
mail. mfemlak@wp.pl